BIZE UN NEGUĻA

KIDS WEEKEND

Kad Bizes ģimenē ienāk brālītis, viņa ar savu draugu Neguļu kaļ plānus, kā atgūt vecāku uzmanību.

Producente: Sabīne Andersone / Atom Art
Scenārijs:
Lote Eglīte
Mūzika: Ģirts Bišs

SEANSI
09/09
BIZE UN NEGUĻA