RIGA IFF CRITICS MEETING: Saruna. Nīls Jungs 10 kritiķi, kas satricināja pasauli.

RIGA IFF CRITICS MEETING ir tikšanos un diskusiju platforma praktizējošiem Latvijas kino kritiķiem, studentiem un entuziastiem.

DESMIT KINO KRITIĶI, KAS SATRICINĀJA PASAULI
Desmit personības, kas pārstāv dažādus laika periodus un atšķirīgu nacionālo piederību, pasniegtas kā apliecinājums gan kino kritikas nozīmīgajai lomai kino mākslas attīstībā, gan kino kritikai kā patstāvīgai godājamai, svarīgai un stimulējošai profesijai.
Pēc lekcijas Nīls Jungs piedalīsies apaļā galda diskusijā par aplūkotajām tēmām, daloties ar personīgo pieredzi. Viņš iztirzās mūsdienu kino kritiķa darba praktiskos un teorētiskos aspektus.

NĪLS JUNGS (Neil Young)
Nīls Jungs ir kino kritiķis un kino programmu kurators. Viņa recenzijas un festivālu apskati tiek regulāru publicēti The Hollywood Reporter, Sight & Sound, Tribune (Londona), MUBI Notebook un citos starptautiskos izdevumos. Bijušais Bredfordas Starptautiskā kino festivāla direktors (2011 – 2015); konsultants vairākiem Eiropas filmu festivāliem.

DATUMS13 / 09 / 2017
LAIKS16.00
VIETACafe Film Noir