Visas nomoda naktis

BEAST

Ideja veidot šo filmu režisoram radās kādā saltā rītā Varšavā, kad viņu piemeklēja doma: “Sasodīts! Cik gan daudz laika man atlicis, lai uzņemtu filmu par to, kā ir būt jaunam? “ Viņš cer, ka šis kinodarbs parāda, kā jaunība visā savā dullajā krāšņumā var tikt pilnasinīgāk izdzīvota. Un arī to, kā to skaistāk atcerēties, kad pagājusi.
Mākslas skolas audzēkņi Kristofers un Mihals dzīvo Varšavā. Pilsētā, kuras nemiers saistās ar traumatisko pagātni un spožo nākotni, kas nekādi nav sasniedzama. Ko nozīmētu būt patiesi nomodā pasaulē, kam tīk būt aizmigušai?

SEANSI
16/09
Visas nomoda naktis